Årets sista styrelsemöte hölls 11-12 december i Sveriges största kommun, Stockholm, med 880 008 invånare*) Styrelsen beslutade bland annat att som medlemmar i SmåKoms vänförening anta två av Sveriges mindre kommuner, Malå med
3 202*) invånare och Sorsele med 2 688*) invånare.

I styrelsen behandlades vidare remissvar på Boverkets utredning om Bostadsförsörjningslagen. Synpunkterna ska lämnas till Socialdepartementet senast den 18 januari 2013.

En mediestrategi ska tas fram för SmåKom, beslutade styrelsen också. Arbetet påbörjas nu.

Styrelsen fick information från SKL genom avdelningschef Gunilla Glasare, som tog upp byggkravsutredningen, bestämmelser om byggande och buller, arbetet med strandskydd, regionaliseringsfrågan och kommunikationssystemet RAKEL.

Styrelsen träffas igen den 21 januari 2013.

Gunilla Glasare, SKL, informerar.
Gunilla Glasare, SKL, informerar.
Styrelsen den 12 december 2012: Sven-Åke Draxten, Eva Johansson, Calill Ohlson, Jan Bohlin, Peter Lindroth.
Styrelsen den 12 december 2012: Sven-Åke Draxten, Eva Johansson, Calill Ohlson, Jan Bohlin, Peter Lindroth.

 
*) befolkningstal 2012-11-01

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram