Bredbandsforums kommungrupp träffades den 21 juni under ledning av ordförande Carola Gunnarsson.

För att stödja kommunerna i arbetet med bredband åt alla, pågår i gruppen ett arbete med en bredbandsguide med arbetsnamnet: Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband. Gruppen konstaterade att om kommunerna ska klara sitt väl färdsuppdrag är det nödvändigt att vara i framkant vad gäller informationstekniken. Ur alla aspekter är det på sikt lönsamt att satsa på bredbandsutbyggnad: för attraktionskraften, näringslivet, omsorgen, skolan och servicen.  Bland annat vikten av en bredbandsstrategi betonas i guiden.

Regeringen har slagit fast att ”Sverige ska ha bredband i världsklass och Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter”. Från SmåKoms sida har i sammanhanget framförts att regeringens mätbara mål, att  90% av befolkningen ska ha 100 mbits bredband år 2020, är alltför lågt satt. Vi hoppas kunna överbevisa regeringen bland annat genom kommungruppens arbete!

I bredbandsguiden kommer vi att ge exempel på hur framgångsrika kommuner löst finansieringsfrågan, och förhoppningsvis hur man kan få ekonomisk vinning av bra bredband. Konkreta förslag på hur bredbandsfrågan kan hanteras kommer att finnas. Guiden ska stimulera både kommuner som är i startgroparna och kommuner som är aktiva i frågan.

Under mötet informerades också om att kommunerna inom kort kommer att få brev från it-minister Anna-Karin Hatt i bredbandsfrågan.

Efter livliga diskussioner bland gruppens deltagare, som kommer från kommuner, regioner och näringsliv, kommer Post- och Telestyrelsen att bearbeta förslaget till bredbandsguide vidare. Gruppen träffas igen den 21 september, och uppdraget ska vara slutfört före årsskiftet.

SmåKom kommer att ha bredband som ett ämne vid höstkonferensen
den 22-23 november. It-ministern är inbjuden, och Bredbandsforums arbete kommer att presenteras.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram