SmåKoms stämma ändrade stadgarna vid årsmötet den 24 april. Den viktigaste förändringen är att höstmötet nu formaliseras. Då ska budget och verksamhetplan fastställas, vilket tidigare skett först på stämman. Styrelsen tycker att det är lämpligt at planering och budget sker på hösten innan verksamhetsåret.

Stämman antog också förslaget att i fortsättningen kalla SmåKom för SmåKom, och begreppet ”vänförening” försvinner.

Medlemsfliken är också uppdaterad med 2012 års verksamhetsberättelse och våra prioriterade frågor för året.

Stadgar

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram