SmåKoms stämma ändrade stadgarna vid årsmötet den 24 april. Den viktigaste förändringen är att höstmötet nu formaliseras. Då ska budget och verksamhetplan fastställas, vilket tidigare skett först på stämman. Styrelsen tycker att det är lämpligt at planering och budget sker på hösten innan verksamhetsåret.

Stämman antog också förslaget att i fortsättningen kalla SmåKom för SmåKom, och begreppet ”vänförening” försvinner.

Medlemsfliken är också uppdaterad med 2012 års verksamhetsberättelse och våra prioriterade frågor för året.

Stadgar

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram