I Sverige råder ett generellt strandskydd. Det kom till under 70-talet, då politikerna såg en risk i att antalet fritidshus ökade och byggdes i strandära läge runt städerna. Ett typiskt storstadsfenomen som drabbade hela landet. I Stockholms kommun är 66 % av stränderna bebyggda, medan bara 10 % är bebyggt i Västerviks kommun och 1 % i Arjeplog. Ändå råder samma bestämmelser.

SmåKom deltar på fredagen i fredag den 22 februari ett samtal som SKL organiserar runt strandskyddet. Syftet är att jobba för ett mer ändamålsenligt strandskydd. Bebyggelsetrycket är lågt och tillgången till orörda stränder ofta god i kommuner som har problem med avfolkning.

Se också debattartikel i dagens samhälle: dagenssamhalle.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram