Nyhetsbrev Februari 2022

Ordföranden; Nytt (nya) år

Nu har vi påbörjat ett nytt år, eller är det i själva verket två? År 2022 är det nya året enligt gängse räkning men vi går också in i år tre med en pandemi.

Jag vill börja med några funderingar kring år tre. Pandemin har orsakat mycket personligt lidande och tyvärr även många människors död. Den har också inneburit en mycket tung belastning på offentlig verksamhet och då främst sjukvården. Personalen på alla nivåer i vården har verkligen utfört ett fantastiskt arbete och för mig är den personalen de verkliga hjältarna.

Dela gärna!