Nyhetsbrev januari 2021

År 2021 – tillbaka till det ”normala”?

En stor del av SmåKoms verksamhet bygger på möten av skilda slag. Vi träffar regeringen, riksdagspartierna, myndigheter och verk, SKR, andra organisationer,  statliga utredningar samt, det allra viktigaste, besöker våra kommuner.

Vi gör detta av två skäl: Dels för att delge andra parter vår specifika kompetens i skilda frågor. Vi gör det också för att samla på oss kompetens som kan vara svår att inhämta på annat sätt än genom fysiska möten.

Läs hela nyhetsbrevet genom att klicka på länken nedan.

Dela gärna!