Nyhetsbrev Maj 2022

Rapport från Vårmötet i Rättvik

Detta var min fjärde konferens med SmåKom.  Här träffas politiker och förvaltning från Sveriges småkommuner i en trevlig atmosfär för att nätverka, lära av varandra och utveckla sina kommuner.Jag får en stark känsla av samhörighet och vilja att lyssna på andra kommuners utmaningar. Möjligheten att dela med sig av ”hur det ser ut hemma i min kommun” är också värdefull. Som KSO kan man känna sig ensam ibland, men inte här. Styrelsen gör ett enastående arbete med att ta fram ett aktuellt kunskapshöjande program.

Dela gärna!