Nyhetsbrev mars 2021

Gunnar Andersson, Herrljunga styrelseledamot i SmåKom

Tiden går fort och det är åter dags att se tillbaka på ett år. Många av oss som jobbar som KSO sitter och arbetar med årsredovisningen tillsammans med våra tjänstemän.

Självklart överskuggades år 2020 av pandemin och dess effekter, det dagliga arbetet har måst gå vidare, många möten har genomförts digitalt tack vare ett bra fibernät och goda uppkopplingar. Vi har lyckats att låta medarbetare och politiker jobba hemifrån och troligen minskat smittspridningen. Många har inte den möjligheten på grund av bristfällig uppkoppling och dåligt nät, men SmåKom jobbar för att en fullgod fiberutbyggnad skall ske i hela vårt land, det borde vara en självklarhet.

Gunnar Andersson, Herrljunga styrelseledamot i SmåKom

Dela gärna!