Nyhetsbrev april 2024

Hej makthavare!

Youth 2030 Movement är rörelsen som samlar unga och beslutsfattare för att tillsammans hitta lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi har under våra 4 verksamhetsår verkat i närmre 50 kommuner, varav en majoritet är landsbygdskommuner, där vi träffat unga och samskapat lösningar för lokalsamhället och demokratin i stort. Förutom projekt och initiativ lokalt driver vi även ett nationellt arbete med att riva hinder mellan unga och makten samt fördelar medel till unga gräsrotsrörelser över hela Sverige genom vår demokratifond.

Vår övertygelse är att framtidens demokrati skapas lokalt, nära barn & unga och med fördel i Sveriges mindre kommuner.

Låter det här intressant? Hör av er! 

Oliwer Karlsson
programchef

www.youth2030.se
oliwer@youth2030.se

Riksdagsrunda

Under fyra dagar i mars har vi genomfört fysiska dialogsamtal med sex av riksdagens partier på plats i Stockholm. Vi är tacksamma över möjligheten att framföra åsikter från våra medlemmar till de som är valda att styra landet. Det är vår förhoppning att vi också blir lyssnade på då vi företräder en fjärdedel av landets kommuner.

De ämnen som stod på dagordningen under våra samtal var följande; civilt försvar, kommunal ekonomi, arbetet i utjämningskommittén, VA-utmaningen, ny översyn av strandskyddet och arbetsmarknadsfrågor. Dessutom lyft vi återigen in vår uppfattning om att undanta Kommuninvest från bankskatten.

Och mycket mer:

Läs hela Nyhetsbrevet
9 april, 2024

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram