Nyhetsbrev Februari 2023

Digital teknik och nya arbetssätt för att möta arbetskraftsbristen

Demografin talar sitt tydliga språk. Vi blir allt fler äldre men allt färre i yrkesverksam ålder, i synnerhet i mindre kommuner. Ekvationen går inte riktigt ihop. Välfärden står inför en stor kompetensutmaning samtidigt som andra branscher kommer att slåss om framtidens arbetskraft. För att trygga framtidens välfärd räcker det inte med att nyrekrytera. Vi måste också utveckla nya arbetssätt och digital teknik.

Att göra som vi alltid har gjort kommer inte att fungera. Att anställa fler medarbetare kommer inte heller att kunna vara en lösning. Det vet vi alla. Vi behöver istället ta tillvara och utveckla medarbetarnas förmåga att förändra arbetssätt. Det kan till exempel vara att arbeta mer i team eller att omfördela eller till och med ta bort vissa arbetsuppgifter. Det kan också handla om att utnyttja digital teknik på smartare sätt.

Läkemedelsautomater i hemtjänsten är ett av många bra exempel på smart digital teknik i praktisk tillämpning. Läkemedelsautomaten påminner brukaren så hen kan klara sin medicinering på egen hand. Då behöver inte hemtjänstpersonalen göra lika många besök utan kan använda tiden till andra brukare. En av kommunerna som redan använder läkemedelsautomaterna räknar med en besparing på cirka 3 miljoner kronor per år.

Läs hela Nyhetsbrevet
2 februari, 2023

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram