Nyhetsbrev februari 2024

Det råder ingen brist på läsning för den som vill veta mer om civilt försvar. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns i dagsläget 65 skrifter, och använder vi begreppet civil beredskap (som även omfattar krisberedskap) hittar vi 441 skrifter. För att inte tala om alla underlag som finns hos de nio andra sektorsansvariga myndigheterna, eller de 60 beredskapsmyndigheterna.

Och om vi Googlar civilt försvar får vi 287 000 träffar.

Det finns så otroligt mycket vägledningar och underlag, men var 17 ska en börja?!

Vi på SKR:s kansli har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av sex kommundirektörer från Öckerö, Kalmar, Östersund, Västerås, Kristianstad och Södertälje arbetat fram Trappan – ett konkret stöd på skr.se.

För det är såklart ni. Kommuner. Som vet bäst vad som behövs i kommuner. Och det är de som redan kommit igång som har den mest lättillgängliga inspirationen för dem som fortfarande inte hunnit prioritera upp frågorna.  

Det vi har tagit fram är inte en vägledning till, det är inte ett styrande dokument och det är inte en smitväg som riskerar att bortse från viktiga grundläggande arbeten –det är en samling konkreta exempel från de kommuner som kommit en bra bit på vägen.

Läs hela Nyhetsbrevet
6 februari, 2024

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram