Nyhetsbrev januari 2021

År 2021 – tillbaka till det ”normala”?

En stor del av SmåKoms verksamhet bygger på möten av skilda slag. Vi träffar regeringen, riksdagspartierna, myndigheter och verk, SKR, andra organisationer,  statliga utredningar samt, det allra viktigaste, besöker våra kommuner.

Vi gör detta av två skäl: Dels för att delge andra parter vår specifika kompetens i skilda frågor. Vi gör det också för att samla på oss kompetens som kan vara svår att inhämta på annat sätt än genom fysiska möten.

Läs hela nyhetsbrevet genom att klicka på länken nedan.

Läs hela Nyhetsbrevet
2 januari, 2021

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram