Nyhetsbrev Januari 2023

Orföranden funderar ...

Nu har vi inte bara påbörjat ett nytt år, 2023 innebär dessutom starten på en ny mandatperiod. Politiska styren har bildats. En del av dem i helt nya konstellationer, andra löper på i princip oförändrade. Oberoende av vilket så har de nu att hantera många utmaningar. Ekonomi och kompetensförsörjning ser jag som de allra största att hantera och önskar er alla lycka till i arbetet med utmaningarna.

När det gäller förutsättningar för kommunerna att lösa sina uppgifter är staten oerhört viktig. Med staten menar jag såväl verk och myndigheter som regering och riksdag. Förslag man lägger och beslut man tar på den nationella nivån påverkar i allra högsta grad kommunerna. I grunden har samtliga 290 kommuner samma krav att förhålla sig till. Bjurholm med knappt 2 400 invånare ska alltså leverera samma service som Stockholm med cirka en miljon invånare.

Läs hela Nyhetsbrevet
16 januari, 2023

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram