Nyhetsbrev juni 2021

Tänk om, gör rätt
Detta är något som man ofta får höra från de som har en annan åsikt än majoriteten. Vi kan väl alla hålla med om att våra förutsättningar är väldigt olika beroende på var i Sverige vi bor. Jag tror och hoppas att alla som bor någonstans i Sverige är stolta över sin egen hembygd oavsett om man bor i skogen, vid någon insjö, vid havet, i någon förort till en liten eller stor stad eller mitt i Stockholms centrum. Det känns ibland som om utvecklingen springer ifrån oss och detta oavsett var i landet vi bor.

Hur som helst kan vi konstatera att urbaniseringen pågår för fullt. Tidigare har vi alltid pratat om att folk flyttar från små kommuner till våra större städer. Vi brukar glömma att det även har skett en urbanisering inom varje kommun med flytt från landsbygden in till kommunhuvudorterna. Vi måste alla vara medvetna om att det är flera olika orsaker till urbaniseringen. Var för sig är de nog inte tillräckliga för att få medborgarna att flytta.

Läs hela Nyhetsbrevet
2 juni, 2021

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram