Nyhetsbrev Maj 2022

Rapport från Vårmötet i Rättvik

Detta var min fjärde konferens med SmåKom.  Här träffas politiker och förvaltning från Sveriges småkommuner i en trevlig atmosfär för att nätverka, lära av varandra och utveckla sina kommuner.Jag får en stark känsla av samhörighet och vilja att lyssna på andra kommuners utmaningar. Möjligheten att dela med sig av "hur det ser ut hemma i min kommun" är också värdefull. Som KSO kan man känna sig ensam ibland, men inte här. Styrelsen gör ett enastående arbete med att ta fram ett aktuellt kunskapshöjande program.

Läs hela Nyhetsbrevet
5 maj, 2022

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram