Nyhetsbrev mars 2021

Gunnar Andersson, Herrljunga styrelseledamot i SmåKom

Tiden går fort och det är åter dags att se tillbaka på ett år. Många av oss som jobbar som KSO sitter och arbetar med årsredovisningen tillsammans med våra tjänstemän.

Självklart överskuggades år 2020 av pandemin och dess effekter, det dagliga arbetet har måst gå vidare, många möten har genomförts digitalt tack vare ett bra fibernät och goda uppkopplingar. Vi har lyckats att låta medarbetare och politiker jobba hemifrån och troligen minskat smittspridningen. Många har inte den möjligheten på grund av bristfällig uppkoppling och dåligt nät, men SmåKom jobbar för att en fullgod fiberutbyggnad skall ske i hela vårt land, det borde vara en självklarhet.

Gunnar Andersson, Herrljunga styrelseledamot i SmåKom

Läs hela Nyhetsbrevet
1 mars, 2021

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram