Nyhetsbrev Mars 2023

Viktigt att hitta nytt normalläge

Det är mycket som sker på en och samma gång nu. En orolig omvärld, stora kostnadsökningar, hög inflation och hög volatilitet/rörelse i marknadsräntor. Allt detta påverkar den kommunala ekonomin.

I den snabba ränteuppgången har frågor kring skuldförvaltningen, alltså hur man hanterar sin upplåning, fått ökad aktualitet. Samtidigt som marknaden varit turbulent har räntorna stigit markant. För många kommuner och regioner har det blivit angeläget att försäkra sig om att man verkligen ligger rätt till med sin skuldportfölj.

På kort sikt finns det inte mycket en låntagare kan göra för att kalibrera om sin befintliga skuldportfölj. Men på lång sikt är alla variabler rörliga.

Läs hela Nyhetsbrevet
1 mars, 2023

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram