Nyhetsbrev november 2023

Vintern står för dörren, enligt SMHI har halva Sverige när detta skrivs vinter, kanske svårt att då ha blicken och tankarna på Vårmötet i Borgholm. I samband med Vårmötet genomförs Årsstämma då Småkoms medlemmar väljer sin styrelse, valberedning och revisorer.

I Småkom väljs ordförande på ett år och ledamöterna på två år. Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Detta innebär att årligen skall ordförande och tre ledamöter väljas. Valberedningen består av fyra ledamöter som samtliga väljs på två år, hälften vid varje tillfälle. SmåKom har också två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, dessa väljs, precis som valberedningen, på två år, hälften vid varje tillfälle.

Valberedningens uppdrag är att föreslå ledamöter till styrelsen, där utgångspunkten är att få en så kompetent och allsidigt sammansatt styrelse som möjligt. Kontinuiteten säkerställs genom att endast hälften av ledamöterna väljs årligen.

Det är medlemmarnas ansvar att nominera till styrelse, valberedning och revisorsuppdrag. Även om det är långt till april 2024, så är det nu i höst som det är angeläget att lyfta frågan inom politiken i kommunen så att berörda organ formellt, senast i början av 2024, till valberedningen kan nominera lämpliga kandidater till de olika posterna. Detta för att valberedningen ska ha tillräckligt med tid att intervjua och bereda ett förslag som kan redovisas i god tid innan Vårmötet 2024.

Läs hela Nyhetsbrevet
1 november, 2023

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram