Nyhetsbrev oktober 2022

Vi går mot tuffa tider.

Ingen har väl undgått att notera den stigande inflationen. Enligt siffror från SCB ökade inflationen, mätt som KPI, med hela 9,8 procent i augusti. Det innebär att varor och tjänster är nästan 10 procent dyrare nu än för ett år sedan. Elkostnaderna sticker så klart ut med en prisökning på över 50 procent, men även om man rensar för elpriskostnaderna är inflationen hög, och har ökat med 6,8 procent. Även räntekostnaderna klättrar uppåt som en följd av riksbankens höjningar och förväntade kommande höjningar. Kommunernas avtal för varor och tjänster baseras på olika index som räknas upp med inflationen, så det är först 2023 som kostnadsökningarna slår igenom.

Kommunerna påverkas också av inflationen i form av högre pensionskostnader. Både pensionerna och pensionsskulden räknas upp med prisbasbeloppet, som är 8,7 procent 2023, och beräknas öka ytterligare 6,4 procent 2024. Det är viktigt att använda en ny prognos från sitt pensionsbolag (senare än 24 augusti, när SKRs senaste inflationsprognos kom) så att varje kommun kan bedöma hur stort utrymme av budgeten de höga pensionskostnaderna kommer att ta.

Läs hela Nyhetsbrevet
3 oktober, 2022

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram