Nyhetsbrev oktober 2023

Det kan vara svårt att föreställa sig att Sverige, som har gott om friskt vatten, skulle hamna i en situation där hela eller stora delar av samhället står utan vatten i kranen. Vattenförsörjningen är dock en komplex infrastruktur som under en lång tid varit eftersatt; till 2040 behöver Sveriges kommuner investera och re-investera 560 miljarder kronor i vatteninfrastrukturen.

Samtidigt ställs nya krav på vattenförsörjningen; de kommande åren ska flera EU-direktiv implementeras samtidigt som torka och översvämningar allt oftare ska hanteras. För vissa små kommuner kommer uppgiften bli närmast övermäktig. Hur ska allt finansieras? Och hur ska vi kunna säkerställa att kompentens finns för att vattenförsörjningen ska fungera?

Läs hela Nyhetsbrevet
3 oktober, 2023

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram