Nyhetsbrev September 2022

Talmannen har ordet

Valet står för dörren, en högtidsstund i vår demokrati. I min roll som talman är det självklart att inte enbart lyfta fram att det är val till riksdagen, utan också till regioner och kommuner. Vi har alla ett ansvar att förvalta och utveckla det demokratiska arvet, såväl på kommunal som på nationell nivå. Att val stundar kan med fördel användas som en plattform för kunskapsspridande och samtal om demokratin idag. Tillsammans kan vi säkerställa en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.
Opinionsmätningarna pekar mot ett mycket jämnt val där några få röster kan avgöra var regeringsmakten hamnar. Det visar hur viktigt det är att man faktiskt engagerar sig och deltar i valet. Varje röst räknas och varje röst kan bli avgörande. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er i Sveriges kommuner och regioner som är viktiga för att bygga upp och utveckla vårt samhälle och vår demokrati och föra dem in i framtiden.
Talman Andreas Norlén
Läs hela Nyhetsbrevet
2 september, 2022

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram