Styrelsen planerade höstmötet

Vid förra veckans styrelsemöte i Karlsborg tog höstmötet form. Vi börjar torsdagen den 22 november kl 11.00 med SmåKoms interna frågor. Efter lunch planeras ett pass om civil beredskap och krishantering, som ska pågå till kl 17. Vi hoppas på deltagande från rikspolitiker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har redan tackat ja till medverkan. Därutöver planerar vi medverkan från någon av vår medlemskommuner, som drabbats av brand under sommaren.

Fredagen ägnas som brukligt åt ekonomi.

Utöver höstplanering antog styrelsen två yttranden, dels över Mottagandeutredningen, dels över utredningen Myndighetsgemensam indelning. Vi kommer att publicera våra yttranden på webben i samband med nyhetsbrevet, som beräknas komma vid månadsskiftet.

Nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 25-26 oktober

Läs hela Nyhetsbrevet
23 augusti, 2018

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram