Om SmåKom

Vad är SmåKom

SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening för de, till invånarantalet, mindre kommunerna i Sverige. Föreningens syfte är att synliggöra och lyfta fram de små kommunernas aktuella och framtida utmaningar för riksdag, regering, myndigheter och övriga beslutsfattare.

SmåKom startades som ett nätverk av ett antal mindre kommuner redan 1989. Då fler och fler kommuner visade intresse för att ansluta sig bildade man 2006 en ideell förening som sedan dess styrs av arbetsordning och stadgar. Styrelsen består av sju ledamöter som väljs av föreningsstämman, den geografiska spridningen och engagemang för de små kommunerna värderas högt hos ledamöterna.

SmåKom

  • samlar sina medlemmar två gånger per år till Vårmöte med föreningsstämma i april och Höstmöte med beslut om budget och prioriterade frågor i november.
  • möter ett par gånger per år representanter för samtliga riksdagspartier för att diskutera medlemmarnas aktuella och angelägna frågor.
  • påverkar statliga utredningar genom att möta utredare, delta i referensgrupper och skriva yttranden och remissvar.
  • uppvaktar kontinuerligt statliga verk och andra organisationer som är av betydelse för de små kommunernas välfärdsuppdrag.
  • följer samhällsutvecklingen genom aktiv omvärldsbevakning och delger information genom månatliga nyhetsbrev och löpande uppdateringar i sociala medier.
  • anordnar kostnadsfria webbinarier för sina medlemmar inom olika ämnesområden i samverkan med andra organisationer med relevant spetskompetens.

SmåKoms verksamhet är finansierad av medlemsavgifter. Vår förening erhåller inga statliga bidrag vilket ger oss frihet att styra verksamheten helt utifrån våra medlemmars behov och önskemål.

SmåKom har en kontinuerlig och nära kontakt med SKR. Vi samarbetar också med många, för kommunsektorn, viktiga organisationer, bland annat Kommuninvest, PTS, Svenska Stadsnätsföreningen, SNS och Adda.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram