De nybildade regionerna Östergötland och Värmland har redan sina EU-kontor igång i Bryssel. Kontorscheferna Kajsa Sundström Van Zeveren (Värmland)

och Maria Pettersson (Östergötland) har båda har lång erfarenhet av svensk verksamhet i Bryssel. Regionkontoren har några medarbetare var, som förstärks av praktikanter  som är på plats i 3-12 månader. 

Kontoren är viktiga kontaktlänkar för de svenska regionernas europeiska påverkan. De bevakar och informerar om EU:s verksamhet.

2015-01-23 11.19.06

Kontorscheferna Kajsa Sundström Van Zeveren och Maria Pettersson.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram