I vintrigt landskap for SmåKoms ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen till Östergötland för att besöka några medlemskommuner.

Vadstena stod först på tur. Kommunalrådet Vi fick en beskrivning av kommunens nuläge, och samtalade därefter om utvecklingen. 

Företrädarna för kommunen lyfte bland annat fram vikten av  att strategiska frågor, gemensamma för flera, diskuteras i SmåKom-kretsen.

Under eftermiddagen besökte vi Åtvidabergs kommun, och styrelseledamoten Anders Ljung från Kinda kommun anslöt.  Service, bostäder och finansiering diskuterades.  Vi fick bekräftat att vår verksamhetsplan har bäring även i Östergötland. 

2016-02-18-11.01.21

Vadstena; På bilden syns Peter Lindroth, Anders Agnemar, Magus Gustafsson, Anders Hedeborg och Mats Wahrén.

2016-02-18-15.33.06

Åtvidaberg: På bilden syns Peter Lindroth, Mira Wedenberg, Anders Ljung, Elisabeth Edlund och Robert Bredenberg.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram