SmåKoms arbetsutskott och sekreterare var på överläggningar hos Riksdagens partier under tre dagar den gångna veckan. På tisdagen mötte vi först ledamöter från Kristdemokraterna. Ett 15-tal ledamöter deltog, och vi pratade om den för hela kommun-Sverige angelägna frågan om förslaget till skatteutjämning, där vi från SmåKom hoppas på ett genomförande från 2013 som utredningen föreslog.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledamot Iréne Oskarsson, kd

Hos Folkpartiet berördes strandskyddsbestämmelserna lite mera och konstaterades, att en utvärdering är på gång av den lagändring som gjordes 2009 i syfte att underlätta strandnära utveckling på landsbygden. Kommunerna har generellt inte upplevt att det blivit några lättnader som förväntades.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledmot Anita Brodén, fp

Med Socialdemokraterna dryftades farhågor angående apotekens framtid, nu när treårsgränsen för etableringsplikten närmar sig vid halvårsskiftet 2012. Vad händer? Kommer apoteksnedläggningar att drabba de små kommunerna? Frågan bevakas.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledamot Krister Örnfjäder, s

Samtalet med Centerpartiet rörde bland annat strategier för att möta befolkningsutvecklingens trend mot en allt större koncentration till framför allt storstäderna. SmåKoms Rikskonferens kommer att ha en programpunkt om detta, ur ett nordiskt perspektiv.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledamot Ola Johansson, c

Moderaterna lyssnade på information om den kommande ändringen av elområdet, där en gemensam nordisk elmarknad planeras till 2015. Frågan är komplicerad och det är oklart med konsekvenser för små kommunala och privata elbolag.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledamot Ulf Berg, m

Service på landsbygden berördes hos Miljöpartiet. Från SMåKoms sida hade vi gärna sett ett genomförande av Lars Högdals utredning. Nu pågår en komplettering av utredningen på Statskontoret, som blir färdig i april. Förhoppningsvis kommer frågan närmare målet med bemannade servicepunkter i småorterna.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledamot Tina Ehn, mp

Hos Vänsterpartiet kretsade samtalet i synnerhet skatteutjämningsförslaget. Från SmåKom framfördes att det känns viktigt att kostnads- och inkomstutjämningen vilar på korrekta fakta vad gäller till exempel barnomsorgens utnyttjande och att utjämningens nettoeffekter på regionnivå uppfattas rätt.  Även finansieringsfrågor togs upp, där ett bättre system för kreditgivning på landsbygden efterlyses.

 

 

 

Bild: SmåKoms kontaktperson, riksdagsledamot Siv Holma, v

Efter tre dagars intensiva men intressanta möten med sammalagt ett 30-tal riksdagsledamöter ur de sju partier som hörsammat SmåKoms förfrågan om möte, var känslan att synpunkterna som framförts uppmärksammats på ett bra sätt.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram