Var finns duktiga och engagerade planerare som har erfarenhet av att arbeta i en mindre kommun och som kan ingå i Boverkets ÖP-referensgrupp?  Syftet med gruppen är att öka Boverkets kontaktyta. Gruppen stämmer av och lämnar synpunkter på aktuella frågor. Gruppen samlas 3-4 gånger per år och Boverket står för kostnaderna för resan. Deltagarna sitter i gruppen på eget mandat, meddelar Boverket vidare.

Nästa möte är redan den 3 februari i Stockholm. Anmäl därför eventuellt intresse snarast till SmåKoms kansli: hilkka.eskelinen@smakom.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram