Var finns duktiga och engagerade planerare som har erfarenhet av att arbeta i en mindre kommun och som kan ingå i Boverkets ÖP-referensgrupp?  Syftet med gruppen är att öka Boverkets kontaktyta. Gruppen stämmer av och lämnar synpunkter på aktuella frågor. Gruppen samlas 3-4 gånger per år och Boverket står för kostnaderna för resan. Deltagarna sitter i gruppen på eget mandat, meddelar Boverket vidare.

Nästa möte är redan den 3 februari i Stockholm. Anmäl därför eventuellt intresse snarast till SmåKoms kansli: hilkka.eskelinen@smakom.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram