Var finns duktiga och engagerade planerare som har erfarenhet av att arbeta i en mindre kommun och som kan ingå i Boverkets ÖP-referensgrupp?  Syftet med gruppen är att öka Boverkets kontaktyta. Gruppen stämmer av och lämnar synpunkter på aktuella frågor. Gruppen samlas 3-4 gånger per år och Boverket står för kostnaderna för resan. Deltagarna sitter i gruppen på eget mandat, meddelar Boverket vidare.

Nästa möte är redan den 3 februari i Stockholm. Anmäl därför eventuellt intresse snarast till SmåKoms kansli: hilkka.eskelinen@smakom.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram