De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Ta del av höstmötets presentationer

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun. Du kan se den här till höger. " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."

SmåKom Nyheter!

Små leverantörer svårfångade

Av SmåKom | 11 september, 2012

Tidningen Land Lantbruk: Kommuner vill köpa lokal mat – men får inte svar från leverantörerna I Land Lantbruk nr 37/7 september finns en läsvärd artikel om offentlig upphandling. Där beskrivs svårigheterna för kommunerna att få svar från sina leverantörer när man vill upphandla mat lokalt.  Läs mera: http://www.lantbruk.com/lantbruk/svart-fa-sma-producenter-att-svara-pa-upphandling  

Läs mer

SmåKoms svar på utredningen Vital kommunal demokrati

Av SmåKom | 11 september, 2012

SmåKom har nu svarat på utredningen ”Vital Kommunal demokrati”, se yttrandet nedan. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande – Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) SmåKoms synpunkter på utredningens förslag 1. SmåKom säger ja till förslaget att minska antal fullmäktigeledamöter till minimum 21 i kommuner med upp till 8 000 röstberättigade och minimum 31 i kommuner med…

Läs mer

SmåKoms svar på SOU 2012:32 ”Upphandlingsstödets framtid”

Av SmåKom | 3 september, 2012

Yttrande över utredningen ” Upphandlingsstödets framtid”, SOU 2012:32  Upphstöd slutl yttrande 29 aug Bilaga 1 Upphandlingsstödet

Läs mer

Resa till tio kommuner i norra Sverige

Av SmåKom | 27 augusti, 2012

SmåKoms styrelseordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen besökte under vecka 34 tio kommuner i Norrbotten och Västerbotten: Övertorneå, Överkalix, Pajala, Haparanda, Älvsbyn,  Malå, Jokkmokk, Sorsele, Dorotea och Vindeln. I många av kommunerna pågår prospekteringar efter malmfyndigheter och framtidstron är god.  Man förutser i sammanhanget stora behov av nya och förbättrade vägar och järnvägar, och…

Läs mer

Gnosjö, Mullsjö och Munkedal nya medlemmar i SmåKom

Av SmåKom | 27 augusti, 2012

Under augusti månad har SmåKom  fått tre nya medlemmar: Gnosjö, Mullsjö och Munkedals kommuner. Det är en styrka för SmåKom att få nya medlemmar och därigenom ökade resurser att påverka samhällsutvecklingen så att även små kommuner gynnas. Vi välkomnar de nya medlemskommunerna i vårt arbete.

Läs mer

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti

Av SmåKom | 15 augusti, 2012

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti Styrelsen möttes lunch till lunch den 28-29 augusti. Som meddelats antogs tre nya kommuner som medlemmar, Gnosjö, Mullsjö och Munkedal. Styrelsen planerade också Höstkonferensen vidare. Det blir ett matnyttigt och spännande program, hoppas vi, med allt från upphandling och ekonomi till bredband. Frågor att tas upp med Riksdagens partier fastställdes:…

Läs mer

SmåKoms svar på Polisutredningen

Av SmåKom | 26 juli, 2012

Utredningen ”En sammanhållen svensk polis” presenterades under våren. Bifogat återfinns SmåKoms remissvar, som bland annat poängterar vikten av en polisiär närvaro i små kommuner och i glesbygd. Yttrande En sammanhållen svensk polis 12 juli Detta ligger också under ”Småkoms policy/Polisfrågor” här

Läs mer

Metoder för service i landsbygd utvecklas i ny satsning

Av SmåKom | 29 juni, 2012

Mat till de äldre, bredband till företagen och kontanter till turister. För glest befolkade kommuner i Sverige väntar stora utmaningar när det gäller att förse medborgare, företag och besökare med service. 13 pilotkommuner är utsedda att testa nya metoder och lösningar för att samordna servicen. Tillväxtverket har fått i uppdrag att rikta utvecklingssinsatser till kommuner…

Läs mer

Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband

Av SmåKom | 27 juni, 2012

Bredbandsforums kommungrupp träffades den 21 juni under ledning av ordförande Carola Gunnarsson. För att stödja kommunerna i arbetet med bredband åt alla, pågår i gruppen ett arbete med en bredbandsguide med arbetsnamnet: Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband. Gruppen konstaterade att om kommunerna ska klara sitt väl färdsuppdrag är det nödvändigt att vara i framkant vad gäller…

Läs mer

Ny fond ska förbättra infrastrukturen i Europa

Av SmåKom | 14 juni, 2012

EU:s transportministrar har enats om att inrätta en ny fond som ska stödja gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Europa. Projekten syftar till att förbättra infrastrukturen för transporter, energi och digitala nät i EU. SmåKom noterar att EU har målsättningen att alla ska ha bredband 2020, och att bredband räknas till infrastrukturen. Det är glädjande, och vi hoppas…

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar