De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Anmälan till Småkoms höstkonferens

Nu kan du anmäla dig till höstkonferensen

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun. Du kan se den här till höger. " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."

SmåKom Nyheter!

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti

Av SmåKom | 15 augusti, 2012

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti Styrelsen möttes lunch till lunch den 28-29 augusti. Som meddelats antogs tre nya kommuner som medlemmar, Gnosjö, Mullsjö och Munkedal. Styrelsen planerade också Höstkonferensen vidare. Det blir ett matnyttigt och spännande program, hoppas vi, med allt från upphandling och ekonomi till bredband. Frågor att tas upp med Riksdagens partier fastställdes:…

Läs mer

SmåKoms svar på Polisutredningen

Av SmåKom | 26 juli, 2012

Utredningen ”En sammanhållen svensk polis” presenterades under våren. Bifogat återfinns SmåKoms remissvar, som bland annat poängterar vikten av en polisiär närvaro i små kommuner och i glesbygd. Yttrande En sammanhållen svensk polis 12 juli Detta ligger också under ”Småkoms policy/Polisfrågor” här

Läs mer

Metoder för service i landsbygd utvecklas i ny satsning

Av SmåKom | 29 juni, 2012

Mat till de äldre, bredband till företagen och kontanter till turister. För glest befolkade kommuner i Sverige väntar stora utmaningar när det gäller att förse medborgare, företag och besökare med service. 13 pilotkommuner är utsedda att testa nya metoder och lösningar för att samordna servicen. Tillväxtverket har fått i uppdrag att rikta utvecklingssinsatser till kommuner…

Läs mer

Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband

Av SmåKom | 27 juni, 2012

Bredbandsforums kommungrupp träffades den 21 juni under ledning av ordförande Carola Gunnarsson. För att stödja kommunerna i arbetet med bredband åt alla, pågår i gruppen ett arbete med en bredbandsguide med arbetsnamnet: Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband. Gruppen konstaterade att om kommunerna ska klara sitt väl färdsuppdrag är det nödvändigt att vara i framkant vad gäller…

Läs mer

Ny fond ska förbättra infrastrukturen i Europa

Av SmåKom | 14 juni, 2012

EU:s transportministrar har enats om att inrätta en ny fond som ska stödja gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Europa. Projekten syftar till att förbättra infrastrukturen för transporter, energi och digitala nät i EU. SmåKom noterar att EU har målsättningen att alla ska ha bredband 2020, och att bredband räknas till infrastrukturen. Det är glädjande, och vi hoppas…

Läs mer

Styrelsens yttrande om bredbandskanalisation

Av SmåKom | 8 juni, 2012

  Remissvar – Post- och telestyrelsens rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Ärendenummer N2011/7075/ITP Sammanfattning av SmåKoms synpunkter (våra kursiveringar)  SmåKom anser att ansvaret för att tillhandahålla förutsättningar för bredband är samhällets, om det inte finns en kommersiell grund för en kanalisationsmarknad, i likhet med annan infrastruktur som vägar och…

Läs mer

Dalslands kommuner ser framåt

Av SmåKom | 4 juni, 2012

SmåKoms första kommunbesök 2012 gick till Dalsland. Ordförande och sekreterare träffade företrädare för fyra kommuner i landskapet: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda. På hemvägen besöktes även Mullsjö kommun i Västergötland.  Några av de frågor som berördes: Flera av kommunerna har påbörjat en bredbandsutbyggnad med hjälp av byalag och fiberföreningar. Engagemanget är i allmänhet stort bland medborgarna. Infrastrukturfrågorna är alltid…

Läs mer

Lättare att finansiera husbyggen i glesbygden

Av SmåKom | 4 juni, 2012

Regeringen informerar: se nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/14867/a/191733/m/mail

Läs mer

Bilder från Lundsbrunn

Av SmåKom | 2 juni, 2012
Läs mer

Årets kommunbesök börjar

Av SmåKom | 28 maj, 2012

I veckan åker SmåKoms ordförande och sekreterare på resa till Dalsland. Vi kommer att träffa Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Färgelanda kommuner.  På hemvägen besöker vi även Mullsjö kommun i Västergötland. Huvudsyftet med våra besök är att lyssna in vilka aktuella frågor de små kommunerna har, och hur vi tillsammans kan arbeta för en utveckling i…

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Karta_utan_namn_smaklom