De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Anmälan till Småkoms höstkonferens

Nu kan du anmäla dig till höstkonferensen

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun. Du kan se den här till höger. " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."

SmåKom Nyheter!

Utredningen föreslår minskat antal fullmäktigeledamöter

Av SmåKom | 15 maj, 2012

Den så kallade Demokratiutredningen föreslår att minimiantalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 31 till 21 personer. Det skriver Riksdag och Departement. Se hela artikeln via länken http://www.rod.se/ SmåKom återkommer till utredningen, som har remisstid till 10 september.

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum

Av SmåKom | 11 maj, 2012

Regeringens bredbandsforum – kommungruppen: Vi tror på bredband åt många  Kommungruppen tillsattes i början av året för att under Carola Gunnarssons ledning fördjupa sig hur kommunerna förverkligar regeringens mål med bredbandsutvecklingen. Gruppen har företrädare för Post- och telestyrelsen, kommuner, regioner och bredbandsaktörer. Småkom är representerat genom sekreteraren. Gruppen arbetar fram till den 30 november 2012.…

Läs mer

Fullt hus på rikskonferensen!

Av SmåKom | 4 maj, 2012

Rikskonferensen avslutades fredagen den 27 april till lunch, efter några intensiva dagar för de 100-talet personer och cirka 40 kommuner som deltog. Tidigare statsminister Ingvar Carlsson höll vid onsdagens inledning ett starkt tal för ett mera intensivt samarbete och utbyte med våra näraliggande grannar i Norden, men också i Baltikum och Västeuropa. Styrelsens tre avgående…

Läs mer

En allt snabbare nedmontering av offentlig service försvårar utvecklingen av Sveriges landsbygd

Av SmåKom | 27 april, 2012

”Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens” SmåKom kräver att: Regeringen snarast lägger en proposition där man föreslår Riksdagen att fastställa den särskilde utredarens förslag (SOU 2009:92) avseende utveckling av lokal service i samverkan helt i enlighet med utredarens slutbetänkande. Offentlig service i olika former är avgörande för människors möjligheter att bo och verka i alla delar…

Läs mer

Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner

Av SmåKom | 27 april, 2012

”Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens” Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner SmåKom kräver att: Regeringen snarast lägger en proposition där man föreslår Riksdagen att fastställa Utjämningskommitténs (SOU 2011:39) förslag till reviderat utjämningssystem i enlighet med den parlamentariska kommitténs helt eniga slutbetänkande.  Att regeringen, i det fall man inte avser att lägga…

Läs mer

Informationsutbyte med Kommuninvest

Av SmåKom | 16 april, 2012

Informationsutbyte med Kommuninvest Fredagen den 13 april besökte SmåKoms ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen Kommuninvest i Örebro. Vi träffade vd Tomas Werngren, vice vd Maria Viimne och deras medarbetare Oscar Hjelte. Kommuninvest bildades 1986, då kommunerna i Örebro län såg ett behov av en annan möjlighet till finansiering än den som de vanliga…

Läs mer

Mat, livsmiljö och boende i fokus

Av SmåKom | 5 april, 2012

Möte med Livsmedelsverket Vid ett möte i Stockholm tisdagen före påsk träffade SmåKoms ordförande och vice ordförande två representanter från Livsmedelsverket. Eva Sundberg och Sara Johansson är, tillsammans med ytterligare två medarbetare, ansvariga för ett regeringsuppdrag inom ramen för satsningen ”Sverige – det nya matlandet”. Regeringens vision för arbetet, som kommer att pågå fram till…

Läs mer

Yttrande över utredningen Transportsystemets behov

Av SmåKom | 2 april, 2012

Yttrande över utredningen,  Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 SmåKoms synpunkter: SmåKom anser att staten har fullt ansvar för all statlig infrastruktur. SmåKom välkomnar en samlad utredning om den fysiska infrastrukturen i Sverige. SmåKom saknar tillgänglighetsperspektivet för de delar av landet som inte har…

Läs mer

Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp för kommunfrågor

Av SmåKom | 7 mars, 2012

Bredbandsforum har haft sitt första möte med den nya styrgruppen under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Styrgruppen beslutade vid mötet att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska arbeta med kommunfrågor. Gruppen ska bland annat: * verka för att fler kommuner tar fram bredbandsstrategier och stödja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågor, * ta…

Läs mer

Interpellation om skatteutjämningsutredningens förslag

Av SmåKom | 5 mars, 2012

Finansmarknadsminister Peter Norman besvarade igår en interpellation angående tidpunkt för en proposition med anledning av skatteutjämningsutredningen. Hela interpellationsdebatten kan höras på riksdagen.se. Sammanfattningsvis sa ministern att Statskontorets påpekanden om konsekvenser för tillväxtfrågorna orsakat ytterligare beredning. Han gav inget klart besked i frågan om proposition läggs eller inte.

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Karta_utan_namn_smaklom