De små kommunernas samverkan

Ta del av höstmötets presentationer

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun. Du kan se den här till höger. " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."

SmåKom Nyheter!

Dalslands kommuner ser framåt

Av SmåKom | 4 juni, 2012

SmåKoms första kommunbesök 2012 gick till Dalsland. Ordförande och sekreterare träffade företrädare för fyra kommuner i landskapet: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda. På hemvägen besöktes även Mullsjö kommun i Västergötland.  Några av de frågor som berördes: Flera av kommunerna har påbörjat en bredbandsutbyggnad med hjälp av byalag och fiberföreningar. Engagemanget är i allmänhet stort bland medborgarna. Infrastrukturfrågorna är alltid…

Läs mer

Lättare att finansiera husbyggen i glesbygden

Av SmåKom | 4 juni, 2012

Regeringen informerar: se nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/14867/a/191733/m/mail

Läs mer

Bilder från Lundsbrunn

Av SmåKom | 2 juni, 2012
Läs mer

Årets kommunbesök börjar

Av SmåKom | 28 maj, 2012

I veckan åker SmåKoms ordförande och sekreterare på resa till Dalsland. Vi kommer att träffa Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Färgelanda kommuner.  På hemvägen besöker vi även Mullsjö kommun i Västergötland. Huvudsyftet med våra besök är att lyssna in vilka aktuella frågor de små kommunerna har, och hur vi tillsammans kan arbeta för en utveckling i…

Läs mer

Utredningen föreslår minskat antal fullmäktigeledamöter

Av SmåKom | 15 maj, 2012

Den så kallade Demokratiutredningen föreslår att minimiantalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 31 till 21 personer. Det skriver Riksdag och Departement. Se hela artikeln via länken http://www.rod.se/ SmåKom återkommer till utredningen, som har remisstid till 10 september.

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum

Av SmåKom | 11 maj, 2012

Regeringens bredbandsforum – kommungruppen: Vi tror på bredband åt många  Kommungruppen tillsattes i början av året för att under Carola Gunnarssons ledning fördjupa sig hur kommunerna förverkligar regeringens mål med bredbandsutvecklingen. Gruppen har företrädare för Post- och telestyrelsen, kommuner, regioner och bredbandsaktörer. Småkom är representerat genom sekreteraren. Gruppen arbetar fram till den 30 november 2012.…

Läs mer

Fullt hus på rikskonferensen!

Av SmåKom | 4 maj, 2012

Rikskonferensen avslutades fredagen den 27 april till lunch, efter några intensiva dagar för de 100-talet personer och cirka 40 kommuner som deltog. Tidigare statsminister Ingvar Carlsson höll vid onsdagens inledning ett starkt tal för ett mera intensivt samarbete och utbyte med våra näraliggande grannar i Norden, men också i Baltikum och Västeuropa. Styrelsens tre avgående…

Läs mer

En allt snabbare nedmontering av offentlig service försvårar utvecklingen av Sveriges landsbygd

Av SmåKom | 27 april, 2012

”Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens” SmåKom kräver att: Regeringen snarast lägger en proposition där man föreslår Riksdagen att fastställa den särskilde utredarens förslag (SOU 2009:92) avseende utveckling av lokal service i samverkan helt i enlighet med utredarens slutbetänkande. Offentlig service i olika former är avgörande för människors möjligheter att bo och verka i alla delar…

Läs mer

Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner

Av SmåKom | 27 april, 2012

”Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens” Likvärdiga förutsättningar skapas genom ett fungerande utjämningssystem mellan landets kommuner SmåKom kräver att: Regeringen snarast lägger en proposition där man föreslår Riksdagen att fastställa Utjämningskommitténs (SOU 2011:39) förslag till reviderat utjämningssystem i enlighet med den parlamentariska kommitténs helt eniga slutbetänkande.  Att regeringen, i det fall man inte avser att lägga…

Läs mer

Informationsutbyte med Kommuninvest

Av SmåKom | 16 april, 2012

Informationsutbyte med Kommuninvest Fredagen den 13 april besökte SmåKoms ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen Kommuninvest i Örebro. Vi träffade vd Tomas Werngren, vice vd Maria Viimne och deras medarbetare Oscar Hjelte. Kommuninvest bildades 1986, då kommunerna i Örebro län såg ett behov av en annan möjlighet till finansiering än den som de vanliga…

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Karta_utan_namn_smaklom