De små kommunernas samverkan

Rikskonferens 2019

De små kommunernas samverkan

SmåKom Nyheter!

Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband

Av SmåKom | 27 juni, 2012

Bredbandsforums kommungrupp träffades den 21 juni under ledning av ordförande Carola Gunnarsson. För att stödja kommunerna i arbetet med bredband åt alla, pågår i gruppen ett arbete med en bredbandsguide med arbetsnamnet: Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband. Gruppen konstaterade att om kommunerna ska klara sitt väl färdsuppdrag är det nödvändigt att vara i framkant vad gäller…

Läs mer

Ny fond ska förbättra infrastrukturen i Europa

Av SmåKom | 14 juni, 2012

EU:s transportministrar har enats om att inrätta en ny fond som ska stödja gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Europa. Projekten syftar till att förbättra infrastrukturen för transporter, energi och digitala nät i EU. SmåKom noterar att EU har målsättningen att alla ska ha bredband 2020, och att bredband räknas till infrastrukturen. Det är glädjande, och vi hoppas…

Läs mer

Styrelsens yttrande om bredbandskanalisation

Av SmåKom | 8 juni, 2012

  Remissvar – Post- och telestyrelsens rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Ärendenummer N2011/7075/ITP Sammanfattning av SmåKoms synpunkter (våra kursiveringar)  SmåKom anser att ansvaret för att tillhandahålla förutsättningar för bredband är samhällets, om det inte finns en kommersiell grund för en kanalisationsmarknad, i likhet med annan infrastruktur som vägar och…

Läs mer

Dalslands kommuner ser framåt

Av SmåKom | 4 juni, 2012

SmåKoms första kommunbesök 2012 gick till Dalsland. Ordförande och sekreterare träffade företrädare för fyra kommuner i landskapet: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda. På hemvägen besöktes även Mullsjö kommun i Västergötland.  Några av de frågor som berördes: Flera av kommunerna har påbörjat en bredbandsutbyggnad med hjälp av byalag och fiberföreningar. Engagemanget är i allmänhet stort bland medborgarna. Infrastrukturfrågorna är alltid…

Läs mer

Lättare att finansiera husbyggen i glesbygden

Av SmåKom | 4 juni, 2012

Regeringen informerar: se nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/14867/a/191733/m/mail

Läs mer

Bilder från Lundsbrunn

Av SmåKom | 2 juni, 2012
Läs mer

Årets kommunbesök börjar

Av SmåKom | 28 maj, 2012

I veckan åker SmåKoms ordförande och sekreterare på resa till Dalsland. Vi kommer att träffa Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Färgelanda kommuner.  På hemvägen besöker vi även Mullsjö kommun i Västergötland. Huvudsyftet med våra besök är att lyssna in vilka aktuella frågor de små kommunerna har, och hur vi tillsammans kan arbeta för en utveckling i…

Läs mer

Utredningen föreslår minskat antal fullmäktigeledamöter

Av SmåKom | 15 maj, 2012

Den så kallade Demokratiutredningen föreslår att minimiantalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 31 till 21 personer. Det skriver Riksdag och Departement. Se hela artikeln via länken http://www.rod.se/ SmåKom återkommer till utredningen, som har remisstid till 10 september.

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum

Av SmåKom | 11 maj, 2012

Regeringens bredbandsforum – kommungruppen: Vi tror på bredband åt många  Kommungruppen tillsattes i början av året för att under Carola Gunnarssons ledning fördjupa sig hur kommunerna förverkligar regeringens mål med bredbandsutvecklingen. Gruppen har företrädare för Post- och telestyrelsen, kommuner, regioner och bredbandsaktörer. Småkom är representerat genom sekreteraren. Gruppen arbetar fram till den 30 november 2012.…

Läs mer

Fullt hus på rikskonferensen!

Av SmåKom | 4 maj, 2012

Rikskonferensen avslutades fredagen den 27 april till lunch, efter några intensiva dagar för de 100-talet personer och cirka 40 kommuner som deltog. Tidigare statsminister Ingvar Carlsson höll vid onsdagens inledning ett starkt tal för ett mera intensivt samarbete och utbyte med våra näraliggande grannar i Norden, men också i Baltikum och Västeuropa. Styrelsens tre avgående…

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun.  " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."