De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Anmälan är nu stängd

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun. Du kan se den här till höger. " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."

SmåKom Nyheter!

Remissvar på Balansutredningen

Av Hilkka | 12 januari, 2012

Nedan redovisas den remiss som SmåKom skickade till Finansdepartementet 2012-01-12 Remissvar – Spara i goda tider (SOU 2011:59) SmåKoms synpunkter 1.    SmåKom säger nej till utredningens förslag om en kommunstabiliseringfond med föreslagen finansiering. Stabiliseringspolitiken och dess finansiering är ett statligt ansvar. Utredaren påpekar att en anpassning av de generella statsbidragen vid behov  vore att föredra…

Läs mer

2012 års konferenser

Av SmåKom | 18 december, 2011

2012 års Rikskonferens hålls i Lundsbrunn i Västergötland! På styrelsemötet den 27-28 september 2011 beslöt styrelsen att vi våren 2012 ska förlägga Rikskonferensen – den 35:e i ordningen – till Lundsbrunn i Västergötland. Rikskonferensen går av stapeln den 25-27 april 2012. Lundsbrunn är en underbart vacker kurort utanför Götene med ett fint och serviceinriktat konferenshotell. I april när vi…

Läs mer

Upphandlingsutredning ger nytt hopp!

Av SmåKom | 3 december, 2011

Den statliga upphandlingsutredningen med Anders Wijkman som utredare har kommit med ett spännande betänkande ett halvår innan slutrapporten färdigställs. Utredningens uppdrag är ju att utvärdera hur den offentliga upphandlingen fungerar sett från ett ekono- miskt och samhällspolitiskt perspektiv. Man skall också försöka lägga grunden till en mat- nyttig statistik för alla dem som arbetar med att köpa…

Läs mer

Hultsfred på besökslistan

Av SmåKom | 22 november, 2011

Igår var SmåKoms sekreterare bjuden till ett möte med kommunledningen i Hultsfred för samtal om de små kommunernas utmaningar och för presentation av SmåKom. Hultsfred är en spännande kommun med starka brukstraditioner, många industriföretag och en lång rad av innovativa småföretag. Kulturtraditionerna är väl kända via Hultsfredsfestivalen med alla dess kringarrangemang året runt. Hembygdsföreningen i…

Läs mer

Nu vässas strategin för inlandet

Av SmåKom | 22 november, 2011

De fyra samverkande organisationerna IEF (Inlandskommunernas ekonomiska förening), FSV (Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner), Hela Sverige ska leva samt SmåKom har haft sitt första informations- och dialogmöte med kommunerna i Jämtland och Medel- pad. Mötet, som hölls i Dvärsätt i medlemskommunen Krokom i Jämtland, innehöll ett samtal om olika tänkbara strategier för att skapa nya och mer…

Läs mer

Sista gången med gänget!

Av SmåKom | 18 november, 2011

I veckan som gick hade styrelsen sitt sista möte för året och samtidigt tackade SmåKoms sekreterare Ronny Svensson för de gångna 22 åren efter starten 1989. Från och med januari månad nästa år kommer Hilkka Eskelinen att ta över stafettpinnen ifråga om sekreterarskapet. Ronny övergår från att ha varit ”ständig sekreterare” till en roll som vi kan kalla Senior…

Läs mer

Arbetet med nästa EU-programperiod påbörjat!

Av SmåKom | 11 november, 2011

I flertalet län har arbetet med att formulera programmet för nästa period av det svenska Landsbygdsprogrammet (inom EU:s strukturprogram för perioden 2014 och framåt) re dan börjat. I Dalarna är det inte Länsstyrelsen eller Region Dalarna som ensamma sköter innehållsdeklarationen utan ett stort partnerskap där SmåKom, Hela Sverige och andra organisationer har getts ett mycket…

Läs mer

Lyckad konferens med många medlemmar

Av SmåKom | 11 november, 2011

Nu summerar SmåKoms styrelse och sekretariat Höstkonferensen som gick av stapeln förra veckan på det anrika Sjöfartshotellet i Stockholm. Vi hade 40 medlemskommuner och ett par potentiella medlemmar på plats och sammanlagt var vi cirka 100 personer inklusive uppskattade gäster från bl.a. regeringen, Riksdagen, SKL och våra tre nära samarbetsorganisationer (IEF, Vattenkraftskommunerna och Hela Sverige…

Läs mer

SmåKom fick på nytt respons i Riksdagen

Av SmåKom | 28 oktober, 2011

Igår torsdag var SmåKom i Riksdagen på två av våra regelbundna överläggningar med riksdagspartierna. Vi mötte företrädare för Moderaterna och Folkpartiet och hade givan- de samtal om några av SmåKoms prioriterade frågor. Vi var bl.a. eniga om att det är viktigt att följa upp hur den nya strandskyddslagstiftningen hanteras i länen och kommuner- na och…

Läs mer

Servicemöte i Dalarna med mersmak

Av SmåKom | 21 oktober, 2011

Som vi tidigare rapporterat på denna sida har partnerskapsarbetet kring den offentliga servicen i landsbygdskommunerna varit aktivt sedan starten av landsbygdsprogrammet. De sista två åren av programperioden blir det aktiv verkstad där vi prövar både lokalt designade servicecentra samt lokala servicepunkter i ett flertal kommuner. I fallet med projektet Hållbar service, där små landsbygdskommuner i Dalarna…

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Karta_utan_namn_smaklom