De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Rikskonferens 2019 i Vadstena 24 - 26 april

Anmälan är nu stängd

SmåKom söker verksamhetsledare

Vår nuvarande verksamhetsledare/sekreterare kommer att avsluta sin anställning under 2019. Vi söker nu en efterträdare till henne.

Du kan läsa mer om tjänsten här!.

Vi vill ha din skriftliga ansökan
senast 2019-05-10 till: 

Peter Lindroth
Västra Vägen 50
546 31 KARLSBORG

eller
peterlindroth546@gmail.com

SmåKom Nyheter!

Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp för kommunfrågor

Av SmåKom | 7 mars, 2012

Bredbandsforum har haft sitt första möte med den nya styrgruppen under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Styrgruppen beslutade vid mötet att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska arbeta med kommunfrågor. Gruppen ska bland annat: * verka för att fler kommuner tar fram bredbandsstrategier och stödja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågor, * ta…

Läs mer

Interpellation om skatteutjämningsutredningens förslag

Av SmåKom | 5 mars, 2012

Finansmarknadsminister Peter Norman besvarade igår en interpellation angående tidpunkt för en proposition med anledning av skatteutjämningsutredningen. Hela interpellationsdebatten kan höras på riksdagen.se. Sammanfattningsvis sa ministern att Statskontorets påpekanden om konsekvenser för tillväxtfrågorna orsakat ytterligare beredning. Han gav inget klart besked i frågan om proposition läggs eller inte.

Läs mer

Överläggningar med engagerade riksdagsledamöter

Av SmåKom | 3 mars, 2012

SmåKoms arbetsutskott och sekreterare var på överläggningar hos Riksdagens partier under tre dagar den gångna veckan. På tisdagen mötte vi först ledamöter från Kristdemokraterna. Ett 15-tal ledamöter deltog, och vi pratade om den för hela kommun-Sverige angelägna frågan om förslaget till skatteutjämning, där vi från SmåKom hoppas på ett genomförande från 2013 som utredningen föreslog.…

Läs mer

Likvärdiga förutsättningar – vad händer med skatteutjämningskommitténs förslag?

Av Hilkka | 15 februari, 2012

Skatteutjämningskommittén lämnade sitt förslag till nytt utjämningssystem, ”Likvärdiga förutsättningar” under 2011. Förväntningarna var att en proposition skulle komma under våren. I listan över vårens propositioner finns dock inte förslaget med. En fråga har i januari ställts i riksdagen till  finansmarknadsminister Peter Norman om läget med förslaget. Han har svarat att  ”beredning pågår” och att han…

Läs mer

Norberg vill vara en egen kommun även framledes

Av Hilkka | 9 februari, 2012

SmåKom  var inbjuden till Norberg den 6 februari för att  delta på ett öppet sammanträde med kommunfullmäktige. Kvällens rubrik var  ”Att vara eller inte vara en egen kommun – det är frågan” och moderator var journalisten Lotta Gröning,  som också är bosatt i Norberg. Kommunfullmäktiges ordförande Sten Nordström inledde kort, oc därefter hörde vi udner…

Läs mer

EU:s strukturfonder – nästa programperiod

Av Hilkka | 8 februari, 2012

Sveriges kommuner och landsting (SKL) höll den 1 februari ett möte med företrädare för kommuner, kommun- och regionalförbund med anledning av den nya programperioden 2014-2020 för EU-stöd. Syftet är att få synpunkter som kan ges till aktuella departement och tas med i beslutsgången. Strukturfonderna, som består av social- och regionalfonderna, har funnits under flera programperioder…

Läs mer

Remissvar på Upphandlingsutredningen

Av Hilkka | 27 januari, 2012

Nu har remissvaret på utredningen ”Den goda affären”, SOU 2011:73, skickats in till Socialdepartementet. Efter de interna remissrundan har några medlemmar hört av sig. De har i samtliga fall valt att följa SmåKoms förslag till remissvar.  Nedan återfinns hela dokumentet.   2012-01-24 Till Socialdepartementet Upphandling som gynnar kvalitet och konkurrens Remissvar med anledning av ett…

Läs mer

Välkommen Degerfors!

Av Hilkka | 26 januari, 2012

Degerfors kommun har ansökt om medlemskap i SmåKoms vänförening.  Degerfors kommun har drygt 9 500 invånare och välkomnades som medlem vid styrelsemötet den 25 januari 2011.  Vill Din kommun också bli medlem? Kontakta sekretariatet! Se vidare under rubriken Vänförening.

Läs mer

Strandskyddet – belysande konferens i Dalsland

Av Hilkka | 20 januari, 2012

Dalslands kommunalförbund anordnade ett möte om strandskyddslagstiftningen den 19 januari 2012. Mötet hölls i Mellerud och Dalslands kommuner var representerade. Syftet med dagen var att få mer kännedom om lagstiftningen, förbättra dialogen med länsstyrelsen, och öka förståelsen för kommunernas ambitioner med landsbygdsutveckling vid stränder. Det finns en allmän besvikelse över att den lagändring som gjordes…

Läs mer

Remissvar på Balansutredningen

Av Hilkka | 12 januari, 2012

Nedan redovisas den remiss som SmåKom skickade till Finansdepartementet 2012-01-12 Remissvar – Spara i goda tider (SOU 2011:59) SmåKoms synpunkter 1.    SmåKom säger nej till utredningens förslag om en kommunstabiliseringfond med föreslagen finansiering. Stabiliseringspolitiken och dess finansiering är ett statligt ansvar. Utredaren påpekar att en anpassning av de generella statsbidragen vid behov  vore att föredra…

Läs mer
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun.  " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."