De små kommunernas samverkan

SmåKom Nyheter!

SmåKoms svar på SOU 2012:32 ”Upphandlingsstödets framtid”

Av SmåKom | 3 september, 2012

Yttrande över utredningen ” Upphandlingsstödets framtid”, SOU 2012:32  Upphstöd slutl yttrande 29 aug Bilaga 1 Upphandlingsstödet

Läs hela inlägget

Resa till tio kommuner i norra Sverige

Av SmåKom | 27 augusti, 2012

SmåKoms styrelseordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen besökte under vecka 34 tio kommuner i Norrbotten och Västerbotten: Övertorneå, Överkalix,…

Läs hela inlägget

Gnosjö, Mullsjö och Munkedal nya medlemmar i SmåKom

Av SmåKom | 27 augusti, 2012

Under augusti månad har SmåKom  fått tre nya medlemmar: Gnosjö, Mullsjö och Munkedals kommuner. Det är en styrka för SmåKom…

Läs hela inlägget

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti

Av SmåKom | 15 augusti, 2012

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti Styrelsen möttes lunch till lunch den 28-29 augusti. Som meddelats antogs tre nya kommuner som…

Läs hela inlägget

SmåKoms svar på Polisutredningen

Av SmåKom | 26 juli, 2012

Utredningen ”En sammanhållen svensk polis” presenterades under våren. Bifogat återfinns SmåKoms remissvar, som bland annat poängterar vikten av en polisiär…

Läs hela inlägget

Metoder för service i landsbygd utvecklas i ny satsning

Av SmåKom | 29 juni, 2012

Mat till de äldre, bredband till företagen och kontanter till turister. För glest befolkade kommuner i Sverige väntar stora utmaningar…

Läs hela inlägget

Nya samhällsutmaningar förutsätter bredband

Av SmåKom | 27 juni, 2012

Bredbandsforums kommungrupp träffades den 21 juni under ledning av ordförande Carola Gunnarsson. För att stödja kommunerna i arbetet med bredband…

Läs hela inlägget

Ny fond ska förbättra infrastrukturen i Europa

Av SmåKom | 14 juni, 2012

EU:s transportministrar har enats om att inrätta en ny fond som ska stödja gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Europa. Projekten syftar till…

Läs hela inlägget

Styrelsens yttrande om bredbandskanalisation

Av SmåKom | 8 juni, 2012

  Remissvar – Post- och telestyrelsens rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Ärendenummer N2011/7075/ITP Sammanfattning…

Läs hela inlägget

Dalslands kommuner ser framåt

Av SmåKom | 4 juni, 2012

SmåKoms första kommunbesök 2012 gick till Dalsland. Ordförande och sekreterare träffade företrädare för fyra kommuner i landskapet: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud…

Läs hela inlägget
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun.  " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."