De små kommunernas samverkan

SmåKom Nyheter!

Norberg vill vara en egen kommun även framledes

Av SmåKom | 9 februari, 2012

SmåKom  var inbjuden till Norberg den 6 februari för att  delta på ett öppet sammanträde med kommunfullmäktige. Kvällens rubrik var…

Läs hela inlägget

EU:s strukturfonder – nästa programperiod

Av SmåKom | 8 februari, 2012

Sveriges kommuner och landsting (SKL) höll den 1 februari ett möte med företrädare för kommuner, kommun- och regionalförbund med anledning…

Läs hela inlägget

Remissvar på Upphandlingsutredningen

Av SmåKom | 27 januari, 2012

Nu har remissvaret på utredningen ”Den goda affären”, SOU 2011:73, skickats in till Socialdepartementet. Efter de interna remissrundan har några…

Läs hela inlägget

Välkommen Degerfors!

Av SmåKom | 26 januari, 2012

Degerfors kommun har ansökt om medlemskap i SmåKoms vänförening.  Degerfors kommun har drygt 9 500 invånare och välkomnades som medlem…

Läs hela inlägget

Strandskyddet – belysande konferens i Dalsland

Av SmåKom | 20 januari, 2012

Dalslands kommunalförbund anordnade ett möte om strandskyddslagstiftningen den 19 januari 2012. Mötet hölls i Mellerud och Dalslands kommuner var representerade.…

Läs hela inlägget

Remissvar på Balansutredningen

Av SmåKom | 12 januari, 2012

Nedan redovisas den remiss som SmåKom skickade till Finansdepartementet 2012-01-12 Remissvar – Spara i goda tider (SOU 2011:59) SmåKoms synpunkter…

Läs hela inlägget

2012 års konferenser

Av SmåKom | 18 december, 2011

2012 års Rikskonferens hålls i Lundsbrunn i Västergötland! På styrelsemötet den 27-28 september 2011 beslöt styrelsen att vi våren 2012…

Läs hela inlägget

Upphandlingsutredning ger nytt hopp!

Av SmåKom | 3 december, 2011

Den statliga upphandlingsutredningen med Anders Wijkman som utredare har kommit med ett spännande betänkande ett halvår innan slutrapporten färdigställs. Utredningens uppdrag är…

Läs hela inlägget

Hultsfred på besökslistan

Av SmåKom | 22 november, 2011

Igår var SmåKoms sekreterare bjuden till ett möte med kommunledningen i Hultsfred för samtal om de små kommunernas utmaningar och…

Läs hela inlägget

Nu vässas strategin för inlandet

Av SmåKom | 22 november, 2011

De fyra samverkande organisationerna IEF (Inlandskommunernas ekonomiska förening), FSV (Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner), Hela Sverige ska leva samt SmåKom har haft…

Läs hela inlägget
Antal medlemmar
Bli medlem du med

SmåKoms medlemmar

Bo på landet

SmåKom har tagit fram en film om fördelarna med att bo på landet och i en liten kommun.  " - Allt du kan göra i stan kan du göra på landsbygden."