Ny skatteutjämning från 2014
Finansmarknadsminister Peter Norman presenterade idag regeringens förslag till skattutjämningssystem, som planeras träda i kraft den 1 januari 2014.
Förslaget bygger på utredningen ”Likvärdiga förutsättningar” som presenterades i april 2011.

Om regeringens förslag godkänns av riksdagen kommer utredningens förslag inom kostnadsutjämningen att genomföras med enbart smärre justeringar. För att kompensera de kommuner som får de största bidragsminskningarna i det nya systemet, revideras inkomstutjämningen på regeringens initiativ. Kommuner som Täby, Danderyd och Lidingö får då en lägre sammanlagd effekt av att kostnadsutjämningens barnomsorgsdel inom rättas till.

SmåKom har länge arbetat med frågan om den orättvisa skatteutjämningen, och välkomnar att
ett besked äntligen kommer från regeringen. När kommunerna nu får en rättvis ersättning i utjämningssystemet,
byggd på dagens förhållanden, kommer vi mycket närmare utredningens ambition om likvärdiga förutsättningar.
Ett antal små kommuner har varit tvungna att inför 2013 höja skatten, eftersom det dröjt med tillrättaläggningen av skatteutjämningen.
Skillnaden i skatteuttag mellan rika och fattiga kommuner har därmed ökat. Solna kommun har 2012 en total skattesats 29,22 kronor,
medan Ragunda kommun har en total skattesats på 34,17 kronor. På den genomsnittliga skattekraften 180 000 kr förlorar man netto 8 910 kronor per år om man bor i Ragunda. Det kan därmed konstateras att om utjämningssystemet är tillväxthämmande, så gäller det framförallt i högskattekommuner,
som förträdesvis är små kommuner på landsbygden.

Följ presentationen på www.regeringen.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram