99 lokalpolisområden kärnan i nya Polismyndigheten

Under 2015 får Sverige 99 lokalpolisområden med förmåga att förebygga och klara upp fler brott. Samtidigt får den nya Nationella operativa avdelningen tydligt mandat att kraftsamla hela Polisens resurser när det verkligen gäller. Det är huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation.
Läs mer här.

Frågor och svar om beslutet
Vad innehåller beslutet? Vad är ett lokalpolisområde? Varför är det viktigt att Polisen arbetar mer enhetligt?
Frågor och svar om beslutet här.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram