SmåKoms höstmöte antog ett uttalande med anledning av en nya polisorganisationen, som planeras införas 2015.

Greta Berg från SKL presenterade polisutredningen på ett intressant och upplysande sätt.

SmåKoms medlemmar anser att det är bra att det blir en enhetlig polisorganisation. Det leder förhoppningsvis till en likvärdig polisverksamhet i hela landet. SmåKom ser också fram emot en bredare samverkan mellan polisen och kommunerna. En hög lokal närvaro i hela landet krävs för
Uttalande poliser 22 nov slutlig

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram