Fredagen den 10 februari hade Post- och telestyrelsen (PTS) kallat till sig referensgruppen till Bredbandsforums nystartsgrupp. SmåKom är med i gruppen och vi träffades för att diskutera regeringens nya bredbandsstrategi, som antogs den 18 december 2016. 

Det är positivt att ambitionen höjts i den nya strategin från regeringen. Utmaningarna är dock de samma som tidigare ur SmåKoms synvinkel sett: den digitala klyftan mellan stad och land och finansieringen. Frågan om vem som ska täppa till den digitala klyftan besvaras inte, utöver en hänvisning till marknaden. 

I Sammanfattningen kan ni läsa om huvuddragen i vår diskussion.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram