Fredagen den 10 februari hade Post- och telestyrelsen (PTS) kallat till sig referensgruppen till Bredbandsforums nystartsgrupp. SmåKom är med i gruppen och vi träffades för att diskutera regeringens nya bredbandsstrategi, som antogs den 18 december 2016. 

Det är positivt att ambitionen höjts i den nya strategin från regeringen. Utmaningarna är dock de samma som tidigare ur SmåKoms synvinkel sett: den digitala klyftan mellan stad och land och finansieringen. Frågan om vem som ska täppa till den digitala klyftan besvaras inte, utöver en hänvisning till marknaden. 

I Sammanfattningen kan ni läsa om huvuddragen i vår diskussion.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram