De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Postutredningen föreslår försämringar för landsbygden

SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:27, Som ett brev på posten. Huvudförslaget – en slopad övernattsdistribution – drabbar företag och privatpersoner i Sverige. 80 procent av posten kommer även fortsättningsvis att delas ut dagen efter, men som vanligt kommer försämringen att ske i de områden som ligger långt från postens sorteringsanläggningar. 

Vi avstyrker förslaget och föreslår i stället som effektivisering att postutdelningen ändras i tätort, med uthämtningsställen för villaområden och flerfamiljshus. Flygfrakten anser vi kan behållas. En mindre mängd post – som är ett faktum –  orsakar mindre utsläpp. 

Hela yttrandet kan läsas här.

Dela gärna!