SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:27, Som ett brev på posten. Huvudförslaget - en slopad övernattsdistribution - drabbar företag och privatpersoner i Sverige. 80 procent av posten kommer även fortsättningsvis att delas ut dagen efter, men som vanligt kommer försämringen att ske i de områden som ligger långt från postens sorteringsanläggningar. 

Vi avstyrker förslaget och föreslår i stället som effektivisering att postutdelningen ändras i tätort, med uthämtningsställen för villaområden och flerfamiljshus. Flygfrakten anser vi kan behållas. En mindre mängd post - som är ett faktum -  orsakar mindre utsläpp. 

Hela yttrandet kan läsas här.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram