SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:27, Som ett brev på posten. Huvudförslaget - en slopad övernattsdistribution - drabbar företag och privatpersoner i Sverige. 80 procent av posten kommer även fortsättningsvis att delas ut dagen efter, men som vanligt kommer försämringen att ske i de områden som ligger långt från postens sorteringsanläggningar. 

Vi avstyrker förslaget och föreslår i stället som effektivisering att postutdelningen ändras i tätort, med uthämtningsställen för villaområden och flerfamiljshus. Flygfrakten anser vi kan behållas. En mindre mängd post - som är ett faktum -  orsakar mindre utsläpp. 

Hela yttrandet kan läsas här.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram