Nu är vi mitt inne i våra samtal med riksdagens partier. Under gårdagen mötte vi Sverigedemokraterna och Folkpartiet. Idag står Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna på tur. På torsdag träffar vi Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet träffar vi i nästa vecka.

Vi har pratat om kommunernas ekonomi. Hur kommer vårbudgeten att se ut för kommunernas del? Vilken effekt får det planerade riksdagsbeslutet om att öka personaltätheten på vissa äldreboenden – SKL tror att det kostar kommunerna sammanlagt 11 miljarder.

Svårigheten med finansiering av bostäder och företagsköp diskuterades. Vad kan göras för att förenkla etablering där marknaden inte värderar sådan, men där kreditförluster knappast förekommer?

Kan man ha asymmetri i lagstiftningen, så att kommuner med liten befolkning, låg skattekraft och  stor geografi kan ha andra krav än tätt befolkade ”rika” kommuner?

Den orimliga regelbördan på små företag var på tapeten. SmåKom anser att förslaget om månadsvis statistik från alla företag, stora som små, är ett steg i fel riktning.  Strävan mot regelförenkling måste ge konkreta resultat!

 

SmåKoms förträdare vid veckans riksdagsbesök är ordförande Peter Lindroth och vice ordförande Kerstin Sjöström.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram