SKL:s vd Håkan Sörman skriver skriver om länsstyrelsernas tilltag att på många håll utvidga strandskyddet

till 300 meter - utan motivering. Läs hela artikeln i länken nedan:

http://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika/rattsosakerhetrader.5331.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram