Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tagit initiativ till en parlamentarisk kommitté för landsbygden: 

"En parlamentarisk kommitté ska lämna förslag på en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén ska belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder. Ny politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd."

 Läs kommittédirektiven nedan:
kommittedirektiv

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram