Regeringens bredbandsforum – kommungruppen: Vi tror på bredband åt många 

Kommungruppen tillsattes i början av året för att under Carola Gunnarssons ledning fördjupa sig hur kommunerna förverkligar regeringens mål med bredbandsutvecklingen. Gruppen har företrädare för Post- och telestyrelsen, kommuner, regioner och bredbandsaktörer. Småkom är representerat genom sekreteraren. Gruppen arbetar fram till den 30 november 2012.

Frågorna rörde sig bland annat kring ansvaret för bredband. Är det en kommunal angelägenhet? Gruppens uppfattning är att bredband är en aktuell kommunal fråga, precis som vägar, vatten, avlopp och elektricitet. Kommunerna har här ett samhällsansvar, även om marknaden på sina håll löser frågan.

Carola Gunnarsson, vice ordf i SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp.

Carola Gunnarsson, vice ordf i SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp.

Vid dagens sammanträde diskuterades också hur vi går från ord till handling när det gäller att få flera kommuner att anta en bredbandsstrategi och påbörja vägen mot ”bredband för alla”. Kommungruppen ska erbjuda en checklista för en sådan strategi.

Även andra konkreta frågor togs upp, såsom tillgänglig teknik för fiberdragning, bättre samordning vid grävning, markupplåtelse med mera.

När det gäller ekonomin konstaterades, att fokus måste flytta från kostnad till nytta. Det finns också en intäktssida i bredband. Fördelar som attraktivitet för företag och ungdomar att etablera sig i bygden, bättre och effektivare kommunal administration och välfärd måste framhållas.

 

Vad händer nu? 

Målet är att alla ordförande i Sveriges kommunstyrelser före sommaren ska få ett brev om det arbete som pågår. Efter sommaren planeras ett informationspaket till kommunerna, och ett par kommuner ska utses till pilotkommuner för arbetet med strategi och utbyggnad av bredband. Möjligheten till ett nationellt informationscentrum utreds.

 

För SmåKoms del överväger vi att i samband med höstkonferensen ha en programpunkt med ansvariga från departementet, Bredbandsforum och PTS, inklusive goda kommunala exempel på ösningar, för att komma närmare målet med utbyggt bredband också i glesbygd.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram