De små kommunernas samverkan

Regeringsbeslut om slopad övernattsdistribution av post

Regeringen beslutade den 12 oktober att ändra i regelverket för posten. Brev ska inte längre behöva delas ut dagen efter, utan posten får två dagar på sig att leverera breven.

Nedan finns länk om beslutet dels till SmåKoms yttrande över förslaget som kom förra året, dels till tidningsartikel.

https://www.expressen.se/dinapengar/brev-ska-inte-langre-delas-ut-dagen-efter/

Yttrande SOU 2016 27 post 25 aug 16

Dela gärna!