EU:s nya programperiod 2014-2020 står för dörren. Arbetet med de nya programmen pågår från
EU-nivå till regioner och kommuner. Näringsdepartementet bjöd den 11 december in till seminarium om en nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft.
SmåKom deltog tillsammans med ett 20-tal organisationer.

Vi konstaterade att regeringens förslag till strategi är bred och omfattar många viktiga områden. Det framfördes dock bland annat att
det vore önskvärt med tydligare och mer konkreta mål för utvecklingen. Även en jämförelse med den gångna programperioden vore värdefull. Ett mera utvecklat och systematiserat samarbete mellan kommuner och regioner efterfrågades.

Underlaget till dialogen bifogas nedan. Näringsdepartementet utlovar en remiss under våren med utgångspunkt från de dialoger vi haft.

Underhand kan vi lämna synpunkter. Välkomna att kontakta SmåKom i frågan!

Dialogunderlag för länen 131211

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram