SmåKoms styrelseordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen besökte under vecka 34 tio kommuner i Norrbotten och Västerbotten: Övertorneå, Överkalix, Pajala, Haparanda, Älvsbyn,  Malå, Jokkmokk, Sorsele, Dorotea och Vindeln. I många av kommunerna pågår prospekteringar efter malmfyndigheter och framtidstron är god.  Man förutser i sammanhanget stora behov av nya och förbättrade vägar och järnvägar, och samtal pågår med statliga företrädare i dessa frågor.

Norrbotten och Västerbotten är föregångare vad gäller utbyggnad av fiberkabel för bredband:
IT Norrbotten respektive  AC-net har lett arbetet och tidigt varit aktiva i att finansiera grävning av kabel. Även byalag och medborgare i allmänhet har varit delaktiga. En stor del av befolkningen har därför tillgång till ”riktigt” bredband trots långa avstånd. En viktig infrastrukturiell förutsättning för utveckling.

Ett allmänt bekymmer är jämförelsevis låga födelsetal. På många håll är utflyttningen större än inflyttningen.  Befolkningskurvan pekar åt fel håll.  Ungdomsarbetslösheten är därigenom låg, något som kan ses som både positivt och negativt.

De flesta besökta kommunerna har bostadsbrist och upplever de vanliga problemen med att bygga: olöst finansiering, för dyra hyresrätter, rigida strandskyddsregeltolkningar.
Här återstår för alla ansvariga att fundera  på hur vi kan få bättre förutsättningar för att bygga och renovera bostäder.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram