Vid SmåKoms träffar med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna i november fortsatte samtalen om bostadssituationen, möjligheten att få krediter, partiernas landsbygdspolitik, höstens budgetproposition i allmänhet och infrastrukturfrågor i synnerhet.

Utöver vad som tidgare rapporterats, pratade vi om den tilltagande ”urbaniseringen av landsbygden”. Tätorterna växer medan den rena landsbygden fotsätter att tappa invånare. Frågan är komplex och det finns inte någon enkel lösning för att vända utvecklingen. Till den positiva sidan hör att det ändå pågår en inflyttning och att befolkningsminskningen delvis förklaras av låga födelsetal. Alla är överens om att bostadsbyggandet måste öka och kunna finansieras även ute i landet. Bankerna har få kreditförluster på landsbygden, konstaterade vi. Kanske skulle detta faktum ingå i kreditbedömnigen, som ett komplement till ”marknadsvärden” för bostäder som till viss del kan anses vara konstruerat av systemet.

Även novemberbesöken ledde till eftertanke hos partierna vad gäller landsbygdspolitiska program.

En positiv nyhet var att det möjligen kan finnas en öppning för att regeringens målsättning om bredband justeras. Nu gäller att 90% ska ha 100 mbits år 2020. Det fanns ledamöter som tyckte att SmåKoms förslag om höjd ambitionsnivå till 100 % hade fog för sig. Vi avvaktar utvecklingen.

Sammantaget träffade SmåKom ett 50-tal riksdagsledamöter under våra besök.

När riksdagsbesöken var avklarade, hann vi också med ett möte med Handelsbankens vice vd Thommy Mossinger. Handelsbanken har en affärsidé som skiljer sig från de andra affärsbankernas på ett positivt sätt: kontor läggs sällan ner, tvärtom utökas kontorsnätet. Kontoren har en full bankservice och bankens filosofi är att det är kunden som avgör hur kontakten ska ske, via besök, telefon eller internet.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram