I mitten av mars besökte vi Centerpartiet i riksdagen. Sex ledamöter mötte upp under hela och delar av mötet. Vi pratade om de små kommunernas situation i centrum av asylmottagandet. Hela den kommunala organisationen påverkas, när uppemot 10 procent av invånarna är asylsökande. En förändring som sket snabbt. Här gäller det för staten och kommunerna att samverka, så att vi kan få de nyanlända i meningsfull sysselsättning snabbt. 

SmåKom efterlyser en mera långsiktig politik från riksdag och regering. Ekonomiska tillskott är bra, men behöver säkras upp så att det blir möjligt att bland annat engagera personal och få en kontinuitet och kvalitet i mottagandet av nyanlända. 

Samtalet rörde sig också om infrastruktur. I SmåKom kommer vi nu att presentera en plan för att få snabbt bredband till alla i Sverige. En årlig avsättning i budgeten är grunden. Centerpartiet uttryckte stor förståelse för denna strategi. 

Även bostadsfrågan berördes. Vi var överens om att lättnader behövs i lagar och regelverk, exempelvis i plan- och bygglagen. SmåKom har strandskyddet som en prioriterad fråga, där vi ser att en ännu större anpassning av lagstiftningen behövs för de delar av landet, som knappast har bebyggelse vid stränder. 

2016-03-16-13.52.28

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram