Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommenterar det nyligen publicerade betänkandet om bostadsbyggande, 

”Bättre samarbete mellan stat och kommun”, SOU 2015:109.  Bland annat föreslås att kommuner ska få bindande besked från  länsstyrelserna om frågor där länsstyrelsen kan stoppa en detaljplan. Det är ett mycket bra förslag, säger Lena Micko, ordförande i SKL. Läs vidare i länken nedan:

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/utredningslarhalpabostadsmyt.7820.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram