SmåKom höll den 25-27 april rikskonferens på High Chaparral i Gnosjö kommun.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar vid konferensens början, avhandlades ämnen som kommuners kapacitet att möta samhällsutvecklingen, integration av nya svenskar och kommunal ekonomi.

Vid årsmötet omvaldes Peter Lindroth, Karlsborgs kommun, till ordförande i SmåKoms styrelse. Övriga styrelseledamöter är Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun, Ingrid Hugosson, Uppvidinge kommun, Hans Jildesten, Storfors kommun, Bjarne Hald, Arvidsjaurs kommun, Yoomi Renström, Ovanåkers kommun och Kristine Hästmark, Gnosjö kommun.
Arne Ottosson, Gnosjö kommun och Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun, avtackades.

Vi fick en presentation av Gnosjö kommun och Gnosjö-andan - ett registret varumärke - av kommunfullmäktiges ordförande i Gnosjö, Johan Malm.

Konferensen besöktes också av en finländsk delegation som beskrev den pågående så kallade vård- och landskapsreformen i Finland, där målet är att föra över socialtjänst och medicinsk vård till landskapen. Något som tidigare skötts i kommunal regi. Utöver detta fick vi en inblick i hur finansiering och tillhandahållande av bostäder fungerar i Finland. Många äger sin bostad, men alla kommuner har också så kallade sociala bostäder. Finansiering på landsbygden möter samma problem som i Sverige: låga värden på nybyggda hus gör det svårt att få kommersiella lån. Statliga lånegarantier finns för att underlätta situationen.

Från Finland deltog Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Finlands kommunförbund, Göran Honga, tidigare sjukvårdsdierektör i Vasa, Ann-Sofi Backgren från Österbottens landskapsstyrelse och Taina Väre, sakkunnig på Kommunförbundet.

Krokoms kommun har lyckats väl med att integrera nya svenskar. Kommunens integrationschef Elisabeth Wickzell och etableringskoordinator Thomas Olsén Nikkinen beskrev hur man arbetar. Drygt hälften av kommunens nyanlända i arbete. En förutsättning ar att samarbetet med ansvariga statliga myndigheter fungerar väl. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag beskrevs av Biljana Vucadinovic från AF i Värnamo. Från Länsstyrelsen i Jönköping deltog Giovanni Rojas. VI fick bland annat kunskap om vilka medel som finns till förfogande via länsstyrelserna.

Sist under torsdagen fick vi en inblick i den pågående statliga kommunutredningen. Utredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad och riksdagsledamoten Anette Åkesson beskrev arbetet, som bland annat ska utreda om förslag kan läggas om att kommuner ska kunna ha olika uppdrag. Beträffande eventuell sammanslagningar ska sådana vara frivilliga,betonade föredragshållarna.

Under torsdagskvällen höll Musikskolan i Gnosjö ett bejublat framträdande, med musik som varvades med bygdens historik.

Konferensens sista dag ägnades åt ekonomi. Chefsekonom Annika Wallenskog från Sveriges Kommuner och Landsting höll ett klargörande föredrag om kommunernas ekonomiska läge. Hon gjorde också en prognos för kommande år. En utmaning är demografin, när andelen äldre ökar. Det innebär också svårigheter med kommunernas kompetensförsörjning. Annika visade att utan invandring skulle Sverige inta ha någon ökning alls av människor i arbetsför ålder.

En utredning pågår om kostnadsutjämningen i Sverige, som har till syfte att ge likvärdiga möjligheter att bo och verka i hela landet, även om förutsättningarna skiljer sig åt. Intressant information om kommande förslag till förändringar för små kommuner presenterades av utredaren Håkan Sörman och huvudsekreteraren Anders Norrlid.

Slutligen berättade Kerstin Wiss Holmdahl om att en ny lag om e-fakturering träder i kraft den 1 april 2019, något som berör alla kommuner.

Fyllda med information, insikter och idéer vände vi hemåt efter lunch på fredagen.

Alla presentationer kommer att läggas ut på www.smakom.se, flik presentationer.
Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram