I veckan träffade SmåKom SABO:s nye vd Anders Nordstrand för ett samtal om bostadsläget i Sverige. SABO:s medlemmar utgörs av de flesta kommunala bostadsbolagen, vilket gör organisationen till en viktig part i kommunernas bostadsplanering. 

Diskussionerna rörde sig om hur byggläget ser ut och hur vi kan bygga ekonomiskt och bra. SABO:s Kombohus-koncept har använts av många små kommuner. Anders Nordstrand berättade att konceptet håller på att utvecklas. Framöver kommer enligt planeringen Kombohus också i form av radhus och/eller kedjehus. 

Vi diskuterade resursbristen inom bostadsbyggandet. Det är svårt att rekrytera personal, liksom att få entreprenörer. För att råda bot på detta jobbar SABO med att söka samarbeten hos byggföretag utomlands, bland annat i de baltiska ländera. Detta skulle också kunna bida till en större konkurrens inom branschen. 

Även små kommuners speciella svårigheter berördes: marknadsvärderingen av bostäder gör att många bolag måste skriva ner värdena på sina nybyggen. Detta orsakar underskott i räkenskaperna, vilket försvårar en vidare utbyggnad av bostadsbeståndet. SABO arbetar också med denna fråga.

Mötet avslutades med att konstatera, att våra båda organisationen ett gemensamt intresse i bostadsfrågorna. 

SABO:s vd Anders Nordstrand och SmåKoms vice ordförande Ann-Sofie Alm.

SABO:s vd Anders Nordstrand och SmåKoms vice ordförande Ann-Sofie Alm.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram